NÁVRH PRACOVNY NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ V OLOMOUCI

Pro Krajský úřad jsem navrhoval změnu dispozice a barevnost pracovny. Cílem práce bylo modernizovat stávající prostor a vylepšit jeho užitnost. Výrazným prvkem je zde cihlový obklad u vchodu.