REALIZACE INTERIÉRU ATELIÉRU JAKUB GAVURA

Realizace interiéru mého ateliéru na ulici Tomova v Olomouci. V ateliéru jsem chtěl předvést maximum prvků, které při svých návrzích používám. Vše je řešeno Atypicky, s množstvím prezentačních vzorků.